Právě se nacházíte: ČVUT / Fakulta elektrotechnická / Katedra elektrotechnologie / LDFS / Věda a výzkum

Fakulta elektrotechnická

MOTTO: SCIENTIA EST POTENTIA

Věda a výzkum

Věda a výzkum pod hlavičkou LDFS

   Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů má za cíl sdružovat výzkum a expertní služby v oblasti fotovoltaiky. Laboratoř plní funkci centra výzkumu v této oblasti na ČVUT FEL. Pod vedením zaměstnanců Katedry elektrotechnologie a LDFS vzniká množství prací zaměřených především na podporu udržitelného rozvoje fotovoltaických systémů v rámci České republiky. Vedle hlavních směrů výzkumu, nám v tomto snažení pomáhají i studenti ČVUT FEL formou svých studentských prací. Přehled již realizovaných prací naleznete zde. Studentské práce navíc míří i do oblasti elektrochemických zdrojů a akumulace energie. Tato oblast bude v budoucnu jistě významným doplňkem ekonomicky funkčního fotovoltaického systému.
Studenti se zájmem o sebevzdělávání v oblasti fotovoltaiky a elektrochemických zdrojů, nechť kontaktují učitele Katedry elektrotechnologie, případně přímo vedoucí naší laboratoře. Další informace o možnostech závěrečných prací naleznete zde.

Studentská laboratoř LFSEZ

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů podporuje výukovou laboratoř Fotovoltaických systémů a elektrochemických zdrojů. Tato laboratoř slouží k výuce studentů ČVUT FEL v oblasti fotvoltaiky a elektrochemických zdrojů. Dále je laboratoř využívána při školeních pořádaných Katedrou elektrotechnologie a LDFS. Součástí laboratoře je i fotokomora, kde je umístěn tester fotvoltaických článků firmy Pasan a prováděny měření temných charakteristik fotovoltaických článků. Stránky této laboratoře naleznete zde.

Analýzy rizik v oblasti FVS

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů se v rámci své činnosti zabývá i analýzou rizik FVS. V teoretické rovině zkoumáme možnosti zefektivnění analýz rizik kombinací vhodných metod, zvláště v oblasti sběru a vyhodnocování vstupních dat. Ve spolupráci s výrobci, provozovateli a pojišťovateli FVS vytváříme znalostní databázi nebezpečí a rizik. Možnosti nových postupů v analýzách rizik ověřujeme přímo na reálných praktických problémech. V případě zájmu o téma individuálního projektu, bakalářské či diplomové práce z oblasti analýzy rizik kontaktujte Ing. Petra Černeka.

Diagnostika fotovoltaických systémů

Jak už název napovídá, laboratoř se zabývá diagnostikou fotovoltaických systémů, zejména pak modulů. Kromě měření standardními metodami se laboratoř snaží také vyvíjet metody nové. V rámci výzkumu se zabýváme korelacemi mezi jednotlivými metodami, a také omezujícími podmínkami při jejich užití, které bývají často opomíjeny. V případě zájmu o téma individuálního projektu, bakalářské či diplomové práce z oblasti diagnostiky fotovoltaických systémů kontaktujte Ing. Ladislavu Černou.
  • O laboratoři
  • Služby
  • Věda a výzkum
  • Akreditace
  • Kontakty
  • Pro Vás
  • Za obsah zodpovídá: LDFS
    Poslední změna: 30. 05. 2013