Právě se nacházíte: ČVUT / Fakulta elektrotechnická / Katedra elektrotechnologie / LDFS / Věda a výzkum / LFSEZ
   

Stránky výukové laboratoře

Výuka

V laboratoři jsou vyučovány následující předměty:

Kód předmětu Název předmětuWWW stránky
B1M13ASSAplikace solárních systémůMOODLE
B0M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů MOODLE
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie Podklady pro cvičení a přednášky
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie - dálkové studium Rozvrh a přednášky
AE1B13SVSSolar Energy Application SystemsMOODLE, Podklady pro cvičení a přednášky
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika MOODLE
AE1M13EZF Electrochemical Sources and Photovoltaics   MOODLE
A5M13VSOVyužití solární energie
A5M13FVSFotovoltaické systémyMOODLE

V zimním semestru 2017/2018 probíhá v laboratoři výuka předmětů (odkaz na rozvrhy) BE1M13ASS, B1M13ASS, A5M13FVS, A1M13EZF, B0M13AEZ, A5M13NZZ.

Diplomové práce, bakalářské práce a individuální projekty

Laboratoř nabízí studentům možnost odborného rozvoje v oblasti fotovoltaiky a elektrochemie nejen prostřednictvím závazných a povinně volitelných předmětů, ale také prostřednictvím samostatných prací vedených učiteli Katedry elektrotechnologie. Nabízeny jsou následující předměty pro studenty příslušných studijních programů. Dále spolupracujeme s dalšími katedrami na zadávání diplomových prací a individuálních prací. Například s mezifakultním oborem inteligentní budovy. V případě zájmu o spolupráci si prosím prostudujte náš přehled již provedených prací a zamyslete se, kde by jste chtěli přispět k dalšímu rozvoji fotovoltaiky a elektrochemie nejen v naší laboratoři, ale možná i ve světě. Neváhejte kontaktovat kteréhokoliv pracovníka LDFS nebo učitele Katedry elektrotechnologie. Kontaktní e-mail Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Vybavení laboratoře

Laboratoř je primárně určena k výuce fotvoltaiky a elektrochemických zdrojů. Laboratoř byla v roce 2013 doplněna o nové vybavení, financované z projektu FRVŠ a tím byla rozšířena její funkce o další možnosti měření. Jedná se o přístroj pro elektroluminiscenční měření, termokameru TESTO 882, měřič VA charakteristik MI3108 a zátěž PEL 300.
Přístrojové vybavení tak umožňuje provádění následující experimenty a měření:

FotovoltaikaElektrochemie
 • Měření intenzity dopadajícího záření
 • Měření spektra záření. (RED TIDE 650)
 • Měření VA a VP char. FVP (PROVA210, PASAN, MI3108)
 • Měření teplotních závislostí fotovoltaických článků
 • Kontinuální zdroj světelného záření (halogen, 300 W/m2)    
 • Kontinuální zdroj světelného záření (halogen, 900 W/m2)
 • Termografické měření (TESTO 882)
 • Měření na modelu solárního komínu
 • Elektroluminiscenční měření
 • Nabíjení akumulátorových článků a baterií - maximální proud 80 A
 • Měření kapacity akumulátorových baterií a článků
 • Měření kapacity primárních článků
 • Cyklické testy, zatěžování baterií a článků
 • Termografické měření (TESTO 882)
 • Elektronická zátěž PEL300


 • Elektroluminiscenční měření Termokamera TESTO 882
  Elektroluminiscenční měření Termokamera TESTO 882 a příklad měření (simulace poruchy PVP)
  Spektrometr RED TIDE 650 Solární simulátor 300 W/m2
  Spektrometr RED TIDE 650 Solární simulátor, halogenové lampy, 300 W/m2
  Solární simulátor 900W/m2 Solární komín - model
  Solární simulátor, halogenové lampy 900 W/m2 Model solárního komínu
  SWIR kamera a vybavení fotokomory Měření VA charakteristik EUROTESTPV MI3108
  SWIR kamera - vybavení fotokomory Měření PV charakteristiky - EUROTEST PV MI3108
  Měření Intenzity záření EUROTEST PV MI3108 PEL300 s příslušenstvím
  Měření intenzity záření Měření vybíjecích charakteristik LiFePo4
  Nabíjení baterie LiFePo4 Různé primární články a akumulátory
  Nabíjení baterie LiFePo4 Různé primární články a akumulátory